Studijski program Grafički dizajn namenjen je onima koji žele da svoju kreativnost i talenat pretoče odgovarajućim vizuelnim jezicima u forme koje su umetnička dela, ali imaju i svoju praktičnu namenu u savremenom potrošačkom društvu. Studenti se osposobljavanju za kreativan i umetnički rad na konkretnim zadacima i poslovima grafičkog dizajnera kao što su: vizuelni i korporativni identitet proizvoda ili firme, idejno-grafičko rešenje loga, oblikovanje fontova, dizajn štampanih materijala kao što su plakati, bilobordi, brošure, katalozi, knjige, ambalaže, ilustracije. Takođe, se upoznaju sa likovnim principima komponovanja koja primenjuju ne samo kroz crtež i sliku, već i kroz savremenije vidove vizuelnog izražavanja koje obuhvata grafički dizajn.

Diplomirani studenti su kvalifikovani da se uspešno bave profesionalnim dizajnerskim rešenjima, u skladu sa očekivanjima i potrebama tržišta i poslodavaca. Studenti edukovani ovim programom osposobljeni su za samostalno umetničko delovanje i pruža im se mogućnost zaposlenja u dizajn studijima, produkcijskim i medijskim kućama, marketinškim agencijama, modnim kućama, institucijama kulture i izdavačkim kućama.