Deseta jubilarna godišnja izložba radova studenata Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan iz Beograda i Niša DizajnUM10, treće godine i u online formatu, vizuelno komunicira na globalnom nivou, sa posmatračima iz celog sveta. Studenti Fakulteta digitalnih umetnosti u okviru radova interdisciplinarnog: grafičkog, interaktivnog i modnog dizajna spremni su da odgovore izazovima savremenog dizajna i umetnosti, poštujući principe održivog dizajna, društvene odgovornosti i rodne ravnopravnosti.

U radu sa profesorima Fakulteta digitalnih umetnosti studenti su savladali brojne teorijske i stručno umetničke studijske programe i njihovi radovi svedoče o vizuelnim veštinama, ali i o novom alternativnom vidjenju dizajna. Radovi nastali u postkovid vremenu i interakciji umetnik/učitelj omogućavaju komunikaciju u virtuelnom svetu bez granica.

prof. dr Svetlana Smolčić Makuljević
Dekanka Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan

Medijski partneri:

Dizajn UM | Medijski partneri
Dizajn UM | Medijski partneri
Dizajn UM | Medijski partneri
Dizajn UM | Medijski partneri
Dizajn UM | Medijski partneri
Dizajn UM | Medijski partneri