Jedanaesta godišnja izložba radova studenata Fakulteta digitalnih umetnosti, Univerziteta Metropolitan iz Beograda i Niša DizajnUM11 i četvrta digitalna izložba, vizuelno komunicira sa posmatračima, u svetu bez granica.

Studenti Fakulteta digitalnih umetnosti u okviru transdisciplinarnog: grafičkog, interaktivnog i modnog dizajna odgovaraju izazovima savremene umetnosti. Hrabro i provokativno svojim radovima studenti preispituju stavove o društvenoj odgovornosti, održivom dizajnu i rodnoj ravnopravnosti.

U radu sa profesorima Fakulteta digitalnih umetnosti studenti su savladali dizajnersku pismenost, brojne teorijske i stručno umetničke studijske programe, a njihovi radovi su kvalitetni autorski iskorak u novom alternativnom viđenju dizajna i umetnosti.

Izložba studenata rođenih nakon 2000. godine, radovima nastalim u turbulentnom vremenu različitosti, nalazeći red u dizajnu iz haosa spoljašnjeg sveta, postavlja pitanje kome umetnost i dizajn pripadaju danas.

prof. dr Svetlana Smolčić Makuljević

Medijski partneri: